Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası
12/01/2024

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası

 

Aile konutu şerhinin kaldırılması davasında, davacı eş, dava dilekçesinde aşağıdaki hususları belirtmelidir:

  • Davacının adı soyadı, adresi ve kimlik bilgileri
  • Davalı eşin adı soyadı, adresi ve kimlik bilgileri
  • Taşınmazın tapu bilgileri
  • Davacının haklı sebebinin neler olduğunu gösteren açıklamalar
  • Davacının talebi

Dosya No: …/… AÇIKLAMA: … AİLE MAHKEMESİ - …/… Esas

SAYIN … AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NE

AİLE KONUTU ŞERHİNİN KALDIRILMASI DAVASI

DAVACI: (Adı Soyadı), (T.C. Kimlik No), (Adres) DAVALI: (Adı Soyadı), (T.C. Kimlik No), (Adres)

KONU: Aile konutu şerhinin kaldırılması talebi

AÇIKLAMALAR:

  1. Davacı (Adı Soyadı), (T.C. Kimlik No), ve davalı (Adı Soyadı), (T.C. Kimlik No), arasında bulunan aile konutu üzerine konulan şerh sebebiyle, aile konutu kullanımında sorunlar yaşanmaktadır.

  2. Şerh, taraflar arasında anlaşmazlığa neden olmuş, ancak taraflar arasında bu anlaşmazlığın ortadan kalktığına dair bir mutabakat sağlanmıştır.

  3. Davacı, aile konutu şerhinin kaldırılması talebinde bulunmaktadır, zira bu şerhin artık gerekli olmadığına ve tarafların anlaşmazlık çözümü konusunda bir uzlaşmaya vardığına inanmaktadır.

  4. Mahkemenizin, taraflar arasında varılan anlaşma ve değişen koşulları göz önüne alarak aile konutu şerhinin kaldırılmasına karar vermesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda belirtilen nedenlerle, mahkemenizin davacı (Adı Soyadı)'nin talebini değerlendirerek aile konutu şerhinin kaldırılmasına karar vermesini talep ediyoruz.

Davacı Vekili (veya Davacı İmza) (Adı Soyadı, Avukatlık Bürosu Adı, İmza)

Tarih: …/…/…

Bu makale yapay zeka destekli olarak hazırlanmış olduğundan içerisindeki bilgilerden faydalanmak kararı okuyucuya aittir, kesinlikle yönlendirme, reklam ya da iş getirme amacı taşımaz.