Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülen davalar

Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülen davalar
06/10/2023

Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülen davalar

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

Asliye ceza mahkemesi, Türkiye'deki ceza yargılaması sistemine ait önemli bir yargı birimidir. Bu mahkeme, diğer ceza mahkemelerinin yargılamadığı dava ve işlere bakmakla yükümlüdür.

Ceza yargılamaları, ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemeleri, fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri gibi çeşitli mahkemelerde yürütülür. Ancak, ceza yargılamalarının temel mahkemeleri asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleridir. Diğer ceza mahkemeleri genellikle özel kanunlarla kurulan mahkemelerdir.

Bazı asliye ceza mahkemeleri, belirli konularda uzmanlaşmış mahkemeler olarak faaliyet göstermektedir. Örneğin, vergi suçları mahkemesi olarak uzmanlaşan asliye ceza mahkemeleri bulunmaktadır.

Bir suç nedeniyle başlatılan savcılık soruşturması sırasında, mahkeme tarafından verilmesi gereken kararlar genellikle Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınır.

Asliye Ceza Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

Asliye ceza mahkemelerinin hangi davaları işleyeceği, belirli yasal düzenlemelere dayanmaktadır. Genel olarak, asliye ceza mahkemeleri, 10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren davalarla ilgilenir. Eğer bir dava 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiriyorsa, bu tür davalar ağır ceza mahkemelerine düşer.

Mahkemelerin görevlerini belirlerken, suçun cezasının üst sınırı, ağırlaştırıcı veya hafifletici koşullar göz önüne alınmadan esas alınır. Kanunlar, bazı durumlarda özel mahkemeleri görevli kılabilir, ancak genel olarak asliye ceza mahkemeleri ceza davalarının temel mahkemeleridir.

Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama ve adli kontrol kararlarına itiraz edildiğinde, bu itirazları incelemekle görevlidir. Ancak, bu itirazlar asliye ceza mahkemelerinde sonuçlandırılır.

Asliye Ceza Mahkemeleri Nerelerde ve Nasıl Kurulur?

Türkiye'de asliye ceza mahkemeleri, il merkezleri ve belirli ilçelerde Adalet Bakanlığı tarafından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun onayıyla kurulur. İlçelerde birden fazla asliye ceza mahkemesi bulunabilir, ve bu mahkemeler genellikle dava yoğunluğu ve coğrafi durum göz önüne alınarak belirlenir.

Asliye Ceza Mahkemesinin Yapısı Nasıldır?

Asliye ceza mahkemeleri tek bir hakim tarafından yönetilen mahkemelerdir. Türkiye'nin birçok ilçesinde birden fazla asliye ceza mahkemesi bulunmaktadır. Ceza davalarının sayısı ve iş yüküne göre bu mahkemeler numaralandırılabilir ve aynı adliye çevresinde birden fazla asliye ceza mahkemesi kurulabilir.

Asliye ceza mahkemelerinde yargılama faaliyetlerini yürüten bir hakim bulunurken, iddia faaliyetini yürüten bir savcı da görev yapar.

Asliye Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlar ve Davalar Nelerdir?

Asliye ceza mahkemelerinin hangi davaları işleyeceği, suçun cezasının üst sınırına dayanarak belirlenir. Genel kural olarak, suçun cezasının üst sınırı 10 yıldan az ise, asliye ceza mahkemesi bu tür davaları işler. Ayrıca, özel düzenlemelerle belirlenmemişse, asliye ceza mahkemeleri bu tür davaların temel mahkemesi olarak kabul edilir.

Mahkemelerin görevlerini belirlerken, ağırlaştırıcı veya hafifletici nedenler gözetilmez; yalnızca kanunda belirtilen suçun cezasının üst sınırı dikkate alınır.

Asliye Ceza Mahkemelerİ'nde görülen suçlar aşağıdaki örneklerde yer almaktadır.

 1. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu
 2. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu
 3. Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu
 4. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu
 5. Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme suçu
 6. Basit dolandırıcılık suçu (TCK md. 157)
 7. Bedelsiz senedi kullanma suçu
 8. Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
 9. Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu
 10. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu
 11. Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu
 12. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu
 13. Cumhurbaşkanına hakaret suçu
 14. Dilencilik suçu
 15. Fuhuş suçu
 16. Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu
 17. Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu
 18. Görevi kötüye kullanma suçu
 19. Görevi yaptırmamak için direnme suçu
 20. Güveni kötüye kullanma suçu
 21. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu
 22. Halkı askerlikten soğutma suçu
 23. Hakaret suçu
 24. Hayasızca hareketler suçu
 25. Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu
 26. Hırsızlık suçu
 27. İftira suçu
 28. İhaleye fesat karıştırma suçu
 29. İmar kirliliğine neden olma suçu
 30. Israrlı takip suçu (TCK md. 123/A)
 31. Karşılıksız yararlanma suçu
 32. Kanunlara uymamaya tahrik suçu
 33. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu
 34. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
 35. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu
 36. Kriminalistik Tıp
 37. Kuşkulu ölüm olguları
 38. Mala zarar verme suçu
 39. Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu
 40. Parada sahtecilik suçu
 41. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu
 42. Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu
 43. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu
 44. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu
 45. Suç işlemeye tahrik suçu
 46. Suç uydurma suçu
 47. Suç üstlenme suçu
 48. Taksirle adam yaralama suçu
 49. Tefecilik suçu
 50. Tehdit suçu
 51. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu
 52. Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu
 53. Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu
 54. Vergi kaçakçılığı suçları
 55. Yalan tanıklık suçu
 56. Yalan yere yemin suçu
 57. Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu
 58. Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu
 59. Özel belgede sahtecilik suçu
 60. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu

Bu makale yapay zeka destekli olarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yönlendirme, teklif, iş kazanma amacı taşımamaktadır. Makale içeriğindeki bilgiler ışığında hareket edilmesi halinde sorumluluk makale okuyucusundadır.