Mirasta Mal Paylaşımı ve Saklı Payın Korunması

Mirasta Mal Paylaşımı ve Saklı Payın Korunması
17/12/2023

Mirasta Mal Paylaşımı ve Saklı Payın Korunması

Mirasta Mal Paylaşımı ve Saklı Payın Korunması

Miras, bir kimsenin ölümüyle birlikte geride bıraktığı mal varlığıdır. Miras, mirasçılarına miras bırakanın ölümü ile birlikte intikal eder.

Miras hukuku, mirasın hangi kimselere intikal edeceğini, mirasçıların haklarını ve mirasın nasıl paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Mirasta Mal Paylaşımı

Miras, mirasçıları arasında kanun veya miras bırakanın vasiyeti gereği paylaştırılır.

Kanun Yoluyla Miras Paylaşımı

Kanun yoluyla miras paylaşımında, mirasçılar miras bırakanın yasal mirasçılarıdır. Yasal mirasçılar, miras bırakanın altsoyu, eşi ve anne babasıdır.

Yasal mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile birlikte mirasçı sıfatını kazanırlar. Mirasçılar, miras bırakanın terekesini kanun gereğince paylaşırlar.

Vasiyet Yoluyla Miras Paylaşımı

Miras bırakan, ölümünden sonra mal varlığının nasıl paylaştırılacağını vasiyetname ile belirleyebilir. Vasiyetname, miras bırakanın son iradesini içerir.

Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm ifade eder. Miras bırakan, vasiyetname ile mirasçılarını tayin edebilir, miras paylarını değiştirebilir veya mirasçılarından bazılarını miras dışı bırakabilir.

Saklı Pay

Saklı pay, miras bırakanın altsoyu, eşi ve anne babasının miras bırakandan aldıkları miras payının en az yarısıdır.

Saklı pay, miras bırakanın vasiyeti veya diğer mirasçılarla yaptığı anlaşmalar ile değiştirilemez. Saklı pay sahibi mirasçı, saklı payının ihlal edildiğini iddia ederek tenkis davası açabilir.

Türk Medeni Kanunu'nda Mirasta Mal Paylaşımı ve Saklı Pay

Türk Medeni Kanunu'nda miras hukukuna ilişkin hükümler, 495-676. maddeler arasında yer almaktadır. Bu maddelerde, mirasın intikali, mirasçıların hakları, mirasın paylaşılması ve saklı pay gibi hususlar düzenlenmiştir.

Miras Hukukuna İlişkin Önemli Maddeler

  • 495. Madde: Miras, miras bırakanın ölümüyle birlikte onun mal varlığını oluşturan bütün hak ve borçlara sahip olan kimseye iner.
  • 496. Madde: Mirasçı, miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçı sıfatını kazanır.
  • 501. Madde: Yasal mirasçılar, miras bırakanın altsoyudur.
  • 502. Madde: Miras bırakanın altsoyundan yoksun olması halinde, mirasçıları eşi ve anne babasıdır.
  • 510. Madde: Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm ifade eder.
  • 511. Madde: Vasiyetname, miras bırakanın son iradesini içerir.
  • 512. Madde: Miras bırakan, vasiyetname ile mirasçılarını tayin edebilir, miras paylarını değiştirebilir veya mirasçılarından bazılarını miras dışı bırakabilir.
  • 513. Madde: Saklı pay, miras bırakanın altsoyu, eşi ve anne babasının miras bırakandan aldıkları miras payının en az yarısıdır.
  • 514. Madde: Saklı pay, miras bırakanın vasiyeti veya diğer mirasçılarla yaptığı anlaşmalar ile değiştirilemez.
  • 515. Madde: Saklı pay sahibi mirasçı, saklı payının ihlal edildiğini iddia ederek tenkis davası açabilir.

Sonuç

Miras hukuku, karmaşık ve kapsamlı bir hukuk dalıdır. Miras paylaşımı ve saklı pay gibi konularda hukuki yardım almak önemlidir.