Evlat Edinme Davaları

Evlat Edinme Davaları
09/01/2024

Evlat Edinme Davaları

Evlat Edinme Davaları

Evlat edinme, kanunda belirtilen şartların varlığı halinde gerçekleştirilen bir hukuki süreçtir. Türk Medeni Kanunu'nun 305. ve 320. maddeleri arasında düzenlenmiş olan evlat edinme kurumu, evlat edinen ile evlat arasında soybağının mahkeme kararıyla kurulmasını sağlar. Ancak, evlat edinme süreci sadece mahkeme kararıyla olmayabilir; aynı zamanda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu gibi ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde de gerçekleşebilir.

Evlat edinme süreci genel olarak evlat edinenin ve evlat edinilecek olan çocuğun yararı gözetilerek gerçekleştirilir. Yapılan bir Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına göre, evlat edinme kişiler arası anlaşma yoluyla gerçekleşebileceği gibi, korunma kararı ve bakım tedbiri kararı gibi devletin bakım ve gözetimi altında olan bir çocuğun evlat edinilmesi şeklinde de gerçekleşebilir.

Evlat edinme süreci küçükler ve erginler için farklı hükümlere ve koşullara tabidir. Bu sürecin başlamadan önce belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Evlat edinme sürecinin genel şartları şu şekildedir:

  • Evlat edinme başvurusunu yapacak kişi veya çiftin, evlat edinilecek küçük veya erginden en az 18 yaş büyük olması gerekmektedir.
  • Küçükler için; başvuran kişinin bir yıl süreyle küçüğe bakmış ve eğitmiş olması, evlat edinmenin küçüğün yararına olması, evlat edinenin diğer çocuklarının haklarını zedelememesi, evlat edinme kararının hakim tarafından verilmesi, küçüğün ayırt etme gücüne sahip olması ve rızasının alınması gibi şartlar bulunmaktadır.
  • Erginler için; evlat edinme sürecinde altsoyun muvafakati, sürekli yardıma muhtaç ve en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte olan bir ergini evlat edinme durumu gibi şartlar aranmaktadır.

Evlat edinme süreci genellikle uzun ve detaylı bir inceleme sürecini içerir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan evlat edinme başvurusu yapanlar, hakkında incelemelerin yapılmasını beklemelidir. Olumlu bir sonuç alınması durumunda çocuk, aileye yerleştirilir ve "Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi" imzalanır. Bu sözleşme, evlat edinen ailenin bir yıl süreyle denetim altında tutulmasını içerir.

Evlat edinme sürecinde adım adım ilerlemek ve hak kaybı yaşamamak için bir aile hukuku avukatıyla iletişime geçmek önemlidir. Evlat edinme davası açma sürecinde hukuki destek almak, sürecin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.