İşe İade Davası

İşe İade Davası
25/12/2023

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe iade davası, bir işveren tarafından sona erdirilen iş sözleşmesinin geçerli bir sebebe dayanmadığını düşünen işçinin başvurduğu bir hukuki süreçtir. Bu dava, iş güvencesi kapsamında işçinin işe geri dönüşünü talep etmesini içerir. İşten çıkarılan işçi, eğer feshin sebebini geçerli bulmuyorsa ya da hiç belirtilmemişse, işe iade davası açma hakkına sahiptir.

İşe iade talebinde bulunmak, işçinin alacak ve tazminatlarından bağımsız bir haktır. İşçinin işten ayrılma nedeni ne olursa olsun, işe iade davası hakkı korunur. Özellikle işçinin iş sözleşmesi belirsiz bir nedenle feshedilmişse, işe iade davası söz konusu olabilir.

İşe İade Davası için Gerekli Olan Koşullar

1. İş Kanunu Kapsamında Çalışıyor Olmak: İşçinin işe iade davası açabilmesi için Türk İş Kanunu'na tabi olarak bir işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir.

2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi: İş Kanunu'na göre, iş sözleşmeleri belirli ve belirsiz süreli olarak iki kategoride değerlendirilir. İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunmalıdır. Belirli süreli iş sözleşmeleri için işe iade davası hakkı bulunmamaktadır.

3. İşyerinde En Az 30 İşçi Çalışması: İşe iade davası açmak isteyen işçinin çalıştığı işyerinde en az 30 işçinin bulunması gerekmektedir. Bu sayı, işverenin aynı iş kolunda birden fazla işyeri varsa bu işyerlerindeki işçi sayılarını da içerir.

4. İşçinin En Az 6 Aylık Kıdemi: İşçinin işyerinde en az 6 ay süreyle çalışmış olması gerekmektedir. Bu süre içinde geçen süreler, İş Kanunu'nun "çalışma süresinden sayılan haller" başlıklı maddesinde belirtilen süreleri de içerir.

5. Feshin Geçerli bir Sebebe Dayanmaması: İşçinin işe iade davası açabilmesi için işveren tarafından yapılan feshin geçerli bir nedene dayanmaması şarttır. İş Kanunu'nda belirtilen geçerli fesih nedenlerine uymayan bir fesih durumunda işe iade davası açılabilir.

6. İşveren Vekili Olmamak: İş Kanunu'na göre, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri işe iade davası açamazlar.

İşe iade davası, işçinin iş hukuku çerçevesinde haklarını koruma adına önemli bir araçtır. İşveren tarafından haksız yere işten çıkarılan bir işçi, bu davayı açarak adaletin sağlanmasını talep edebilir.