Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası
06/10/2023

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın Giderilmesi Davası (İzale-i Şüyu Davası) Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası, başka bir deyişle izale-i şüyu davası, paylaşmalı veya elbirliği mülkiyet altındaki taşınır veya taşınmaz mal üzerindeki ortaklığın sona erdirilmesini sağlayan bir hukuk davasıdır.

Bu tür bir dava, tüm paydaşlar tarafından başlatılır ve davada alınan karar, tüm paydaşlar için aynı sonuçları doğurur.

Ortaklığın sona erdirilmesi iki ana yöntemle gerçekleştirilebilir:

  1. Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi: Bu yöntemle, ortak mal varlığı fiziksel olarak paylaştırılır, yani mal mülkiyeti tüm paydaşlar arasında ayrılır.

  2. Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi: Bu yöntemle, ortak mal varlığı satılır ve elde edilen gelir paydaşlar arasında bölüşülür.

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınır veya taşınmaz mallarla ilgili olabilir. Ortaklığın sona erdirilmesini isteyen davacı taraf, bu davayı tüm paydaşlara karşı açmalıdır. Eğer ortaklardan biri ölmüşse, o zaman vefat eden ortağın mirasçıları da davaya dahil edilmelidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası, kimler tarafından açılabilir ve kimlere karşı açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası, menkul veya gayrimenkul mallarda ortaklığa sahip olan tüm paydaşlar tarafından açılabilir. Bir paydaş, ortaklığı sona erdirmek ve mülkiyeti bölüşmek istediğinde, bu davayı diğer tüm paydaşlara karşı açabilir. Ancak bu noktada dikkate alınması gereken önemli bir husus, davaya tüm paydaşların dahil edilmesidir. Eğer davada yer alması gereken bir paydaş eksik kalırsa, davanın sonuçlandırılması mümkün olmaz.

Örneğin, bir gayrimenkulün sahipleri arasında ortaklık varsa ve bir paydaş bu ortaklığı sonlandırmak istiyorsa, bu dava tüm diğer paydaşlara karşı açılmalıdır. Ayrıca, bir paydaşın ölümü durumunda, o paydaşın mirasçıları da davaya dahil edilmelidir, çünkü mirasçılar da ortaklık hakkına sahip olabilirler.

Sonuç olarak, ortaklığın giderilmesi davası, tüm paydaşlar arasında yapılan anlaşma olmazsa, bir paydaş tarafından diğer tüm paydaşlara karşı açılır ve tüm ilgili taraflar davada yer almalıdır.

Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) aşamaları şu şekildedir:

  1. Mirasçılık Belgesi Alınması: Davanın başlangıcında, önce noter veya sulh hukuk mahkemesinden mirasçılık belgesi veya veraset ilamı alınır. Bu belge, mirasçıların ve mirasın paylaşılmasının doğruluğunu kanıtlar.

  2. Miras Mallarının Tespiti: Mirasın paylaşımı için öncelikle mirasın malvarlığı tespit edilir. Eğer mirasın içeriği veya değeri belirlenemiyorsa, terekenin tespiti davası açılabilir.

  3. Miras Taksim Sözleşmesi: Mirasçılar, mirasın paylaşımı konusunda anlaşabiliyorlarsa, miras taksim sözleşmesi yaparlar ve paylaşım gerçekleştirilir. Bu anlaşma, mirasçıların arasındaki anlaşmazlıkları çözebilir.

  4. Yargısal Paylaşım Davası: Mirasçılar, kendi aralarında anlaşamıyorlarsa veya paylaşım mümkün değilse, ortaklığın giderilmesi davası açılır. Bu dava, mahkemeye başvurarak mirasın paylaşımını yargısal bir süreçle çözmeyi amaçlar.

  5. Aynen Taksim: Eğer mirasın malları aynen bölünebilirse, mahkeme bu şekilde bir paylaşımı kararlaştırabilir. Mallar, mirasçılar arasında aynen paylaştırılır.

  6. Satış Kararı: Eğer aynen paylaşmak mümkün değilse veya mirasçılar anlaşamıyorsa, mahkeme ortaklığın satışıyla sonuçlanmasına karar verebilir. Mallar satılır ve satış sonrası elde edilen tutar, tüm mirasçılar arasında paylaştırılır.

Bu aşamalar, ortaklığın giderilmesi davasının tipik bir seyrini gösterir. Ancak her dava özeldir ve farklı durumlarda farklı adımlar gerekebilir. Bu nedenle, bir avukattan veya hukuki bir uzmandan yardım almak bu tür davalarda önemlidir.

Bu makale yapay zeka destekli olarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yönlendirme, teklif, iş kazanma amacı taşımamaktadır. Makale içeriğindeki bilgiler ışığında hareket edilmesi halinde sorumluluk makale okuyucusundadır.