Ayrı Konut Edinme Davası Nedir?

Ayrı Konut Edinme Davası Nedir?
05/05/2024

Ayrı Konut Edinme Davası Nedir?

Ayrı Konut Edinme Davası Nedir?

Erkek tarafından gerçekleştirilen eylemlerin kadın tarafından affedildiği veya hoş görüldüğü, bu nedenle kadına bu eylemlerin kusur olarak yüklenemeyeceği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, yeniden bir araya gelindikten sonra erkeğin başka bir kadınla mesajlaşma gibi bir davranışının ispatlanamadığı, ancak bağımsız bir konut temin etmediği görülmektedir. Bu durum, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını gösterse de, bunun nedeni tamamen davalı-davacı erkeğin tutum ve davranışlarıdır. Müşterek konut, evli çiftlerin birlikte yaşadığı konuttur. Boşanma davası sırasında, çiftlerin müşterek konutta birlikte kalması genellikle mümkün olmaz. Bu durumda, konutun kimin kalacağı mahkemeden talep edilir. Ayrıca, müşterek konutun mülkiyeti eşlere aitse, aile konutu şerhi işlenebilir veya mal paylaşım davası açılabilir. Boşanma davalarında, müşterek konutun tahsisi gibi konularda uzman bir boşanma avukatından yardım almak önemlidir. Müşterek konutun bir eşe tahsisi, aile mahkemesi hakimi tarafından verilecek bir ara karar ile sağlanır ve her aşamada talep edilebilir.

Evlilik birliğini sürdüren çiftlerin ortak kullandığı konut müşterek konut olarak adlandırılır. Boşanma davası sürecinde, özellikle çekişmeli boşanma davalarında çiftlerin müşterek konutu birlikte kullanmaları genellikle mümkün olmaz. Bu durumda, dava süresince konutun hangi eşe tahsis edileceği mahkemeden talep edilir. Ancak, eşler anlaşarak bir karara varabilirlerse, mahkemeden konutun tahsis edilmesini talep etmek zorunda değillerdir. Boşanma davalarında çoğu zaman müşterek konutun tahsisi mahkemeden istenir.

Müşterek konutun tahsisine ek olarak, eğer müşterek konut eşlerden birine veya her ikisine ait bir aile konutu ise, bu konut hakkında aile konutu şerhi konması veya mal paylaşım davası açılarak ihtiyati tedbir kararı alınması gerekebilir. Detaylı bilgi almak için alanında uzman bir boşanma avukatı ile görüşmek ve hukuki danışma hizmeti almak önerilir. Boşanma davaları, özellikle müşterek konutun tahsisi gibi belirli hususların doğru şekilde talep edilmesi için Ankara boşanma avukatları tarafından yönetilse de, zorunlu değildir.

Müşterek konutun bir eşe tahsis edilmesine ilişkin karar, aile mahkemesi hakimi tarafından verilen bir ara kararla sağlanır. Bu tahsis talebi, davanın her aşamasında yapılabilir. Ancak boşanma davası veya ayrılık davası açıldığında, davanın devamı boyunca gerekli olan kararlar hakim tarafından tarafların talebi olmadan da verilir. Bu kural, Türk Medeni Kanunu'nun 169. maddesinde yer almaktadır.

Boşanma davalarında bazı istisnai durumlar haricinde, affeden tarafın daha önce affettiği konulara dayanarak dava açma hakkı bulunmamaktadır. Ancak, boşanma davası sürecinde olan bir çiftin birlikte yaşamaları ve diğer eşin affedilmesi, emsal nitelikteki mahkeme kararlarına dayanarak evlilik birliğinin devamı olarak kabul edilebilir. Emsal kararlar, Türk Medeni Kanunu'nun genel ve soyut ifadelerini somut olaylara göre yorumlayan hakimler tarafından önemsenmektedir. Yargıtay'ın içtihat olarak adlandırılan emsal kararları ise yerel mahkemelerde birer uygulama kuralı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, çekişmeli boşanma davasının reddedilmesini istemeyen eşlerin dava süresince birlikte yaşamaktan kaçınmaları önerilir. Ancak, anlaşmalı boşanma davası sürecindeki eşler için bu kadar sıkı kurallar söz konusu değildir.