Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde görülen davalar

Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde görülen davalar
05/02/2024

Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde görülen davalar

Asliye Hukuk Mahkemeleri, geniş bir yelpazede hukuki konulara bakmaktadır. İşte bu mahkemelerin genellikle ele aldığı davalardan bazıları:

 1. Tapu veya Nüfus Kayıtlarında İsim Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme:

  • İsim, yaş veya diğer kişisel bilgilerin düzeltilmesi için açılan davalar.
 2. Tenkis ve Mirasta İade Davası:

  • Miras hukuku çerçevesinde mal varlığının paylaşımına yönelik davalara ait bir alan.
 3. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası:

  • Muvaza durumuyla ilgili tapu kayıtlarının iptali için açılan davalara odaklanır.
 4. Vasiyetnamenin İptali Davası:

  • Geçerliliği sorgulanan vasiyetnamelerin iptali amacıyla açılan davalar.
 5. Elatmanın Önlenmesi Davası:

  • Boşanma durumlarında çocukların ebeveynleriyle olan ilişkilerini düzenlemeye yönelik davalar.
 6. Tapu İptali ve Tescili Davaları:

  • Tapu kayıtlarının düzeltilmesi veya yeni kayıtların yapılması amacıyla açılan geniş bir dava kategorisi.
 7. Ecrimisil Davası:

  • Taşınmaz mal kullanımının bir bedel karşılığında talep edilmediği durumlara ilişkin davalar.
 8. Tenfiz ve Tanıma Davaları:

  • Yabancı mahkeme kararlarının yerel mahkemelerce tanınması ve uygulanması için açılan davalar.
 9. Geçit Hakkı Davası:

  • Taşınmazlar arasında geçiş hakkının düzenlenmesine yönelik davalar.
 10. Zilyetliğin Tespiti ve Korunmasına İlişkin Davalar:

  • Bir malın üzerindeki hak sahipliğinin belirlenmesi ve korunması amacıyla açılan davalar.
 11. Soybağının Düzeltilmesi ve Babalık Davası:

  • Soybağının düzeltilmesi veya babalık ilişkisinin hukuki olarak belirlenmesine yönelik davalar.
 12. Ad ve Soyad Değişikliği Davaları:

  • Bireylerin ad ve soyadlarının yasal prosedürlere uygun şekilde değiştirilmesine yönelik davalar.
 13. Maddi ve Manevi Tazminat Davaları:

  • Zarar gören kişilerin maddi ve manevi tazminat taleplerini içeren davalar.

Asliye Hukuk Mahkemeleri Kararlarına İtiraz Süreci:

Asliye Hukuk Mahkemesi kararlarına karşı itiraz, mahkemenin kararının taraflara tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde başvurulabilir. İstinaf yoluyla başvuruda bulunan tarafın dilekçesinde belirtmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Başvuran ve karşı tarafın kimlik bilgileri.
 • İlgili mahkeme, kararın tarihi ve numarası.
 • Kararın tebliğ tarihi.
 • Kararın özeti.
 • İtiraz sebepleri ve gerekçeler.
 • Talep sonucu.
 • Başvuran veya temsilcisinin imzası.

Bu bilgiler çerçevesinde mahkeme kararlarına itiraz süreci adil bir şekilde yönetilebilir.