Adıyaman Ceza Avukatı - Adıyaman Ağır Ceza Avukatı

Adıyaman Ceza Avukatı - Adıyaman Ağır Ceza Avukatı
25/02/2024

Adıyaman Ceza Avukatı - Adıyaman Ağır Ceza Avukatı

Adıyaman yaşayanlar, hukuki sorunlarla karşılaştıklarında deneyimli ceza avukatlarına başvurarak güvenli adımlar atabilirler. Bu avukatlar, müvekkillerinin haklarını koruma misyonuyla hareket ederler ve adil bir hukuki süreç sağlamak için çaba gösterirler. Baro'nun resmi web sitesi üzerinde kayıtlı tüm avukatları görebilirsiniz.

Adıyaman Ceza Avukatı

Hangi Davalara Bakar?

 

 • Göçmen Kaçakçılığı: Yasa dışı göçmenleri kaçak yollarla bir ülkeden diğerine taşıma eylemi.
 • İntihara Yönlendirme: Bir kişiyi kendi yaşamına son vermeye teşvik etme veya bu eylemi kolaylaştırma.
 • Taksirle Öldürme: Dikkatsizlik veya ihmal sonucu bir kişinin ölümüne sebep olma.
 • Kasten Yaralama: Bilerek ve isteyerek bir kişiyi fiziksel olarak yaralama eylemi.
 • Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama: Kasten yaralama eyleminin sonucunda ağırlaşan durumlarla ilgili suç.
 • Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi: Kasten yaralama eyleminin, ihmalkarlık sonucu gerçekleşmesi durumu.
 • Taksirle Yaralama: Dikkatsizlik veya ihmal sonucu bir kişiyi yaralama.
 • İnsan Üzerinde Deney: Bir kişiyi izinsiz olarak deneysel çalışmalara tabi tutma.
 • Organ veya Doku Ticareti: İnsan organlarının ticaretini veya ticaretine aracılık etmeyi içeren suç.
 • Eziyet: Bir kişiye acı veya ıstırap vermek amacıyla uygulanan sistematik şiddet.
 • Çocuk Düşürtme ve Çocuk Düşürme: Gebelik sonlandırma eylemleri ile ilgili suçlar.
 • Kısırlaştırma: Bir kişinin kısırlaştırılmasına yönelik eylemler.
 • Cinsel Taciz: Cinsel içerikli istenmeyen davranışlarla bir kişiyi rahatsız etme.
 • Tehdit: Bir kişiye zarar verme veya ona zarar verme niyetini ifade eden söz, yazı veya davranışlar.
 • Şantaj: Bir kişiyi tehdit ederek ondan menfaat sağlama.
 • Cebir: Şiddet veya tehdit kullanarak bir kişiyi zorla bir şeyi yapmaya zorlama.
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma: Bir kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma eylemi.
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali: Bir kişinin konutuna izinsiz olarak girme veya orada kalmaya devam etme.
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma: Kamu düzenini bozan gürültü, kavga gibi davranışlarla kişilerin huzurunu rahatsız etme.
 • Haberleşmenin Engellenmesi: İletişimi engelleyen veya kesen eylemler.
 • Hakaret: Bir kişinin şerefini zedeleyen, küçük düşüren söz veya davranışlarda bulunma.
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal: İletişim araçları üzerinden özel konuşmaların izinsiz dinlenmesi veya kaydedilmesi.
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması: İzinsiz olarak kişiler arasındaki özel konuşmaların dinlenmesi veya kaydedilmesi.
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal: Bir kişinin özel hayatına izinsiz müdahalede bulunma.
 • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi: İzinsiz olarak bir kişinin kişisel verilerini kaydetme.
 • Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme: Bilgisayar sistemlerine hukuka aykırı olarak veri ekleyerek, çalma veya yok etme.
 • Hırsızlık: Başkasına ait malı hukuka aykırı bir şekilde alıp, kullanma.
 • Mala Zarar Verme: Başkasına ait malı kasten tahrip etme veya bozma.
 • Hakkı Olmayan Yere Tecavüz: Başkasına ait malı izinsiz olarak kullanma veya el koyma.
 • Güveni Kötüye Kullanma: Güvenilmesi gereken bir pozisyondaki kişinin bu güveni kötüye kullanma.
 • Bedelsiz Senedi Kullanma: Haksız kazanç elde etmek amacıyla bedelsiz senet düzenleme veya kullanma.
 • Dolandırıcılık: Başkalarını aldatarak haksız kazanç elde etme.
 • Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması: Kamu düzenini ciddi şekilde tehdit eden davranışlarda bulunma.
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma: Trafik kurallarını ihlal ederek trafik güvenliğini riske atma.
 • Çevrenin Kasten Kirletilmesi: Çevreyi bilinçli olarak kirletme veya tahrip etme.
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını teşvik etme veya kolaylaştırma.
 • Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak veya Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak: Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak.
 • Mühürde Sahtecilik: Resmi veya özel bir belgedeki mühürü sahteleme.
 • Mühür Bozma: Resmi veya özel bir belgedeki mührü tahrip etme.
 • Resmi Belgede Sahtecilik: Resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleme veya kullanma.
 • Özel Belgede Sahtecilik: Özel bir belgeyi sahte olarak düzenleme veya kullanma.
 • Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması: Başkasının açıkça onayladığı bir imzayı kötüye kullanma.
 • Suçu ve Suçluyu Övme: Suçu savunma, övme veya romantize etme.
 • Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama: Toplumda ayrımcılık veya düşmanlık oluşturacak şekilde davranışlarda bulunma.
 • Hayasızca Hareketler: Toplumun genel ahlak kurallarına aykırı cinsel davranışlarda bulunma.
 • Müstehcenlik: Genel ahlaka aykırı cinsel içerikli yayınlar yapma veya dağıtma.
 • Fuhuş: Cinsel ilişki karşılığında para almak veya ödemek amacıyla faaliyet gösterme.
 • Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama: Kumar oynamak için yer veya imkan sağlama.
 • İhaleye Fesat Karıştırma: Kamu ihalelerinde yolsuzluk ve hileye karışma.
 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma: Hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesini engelleme veya geciktirme.
 • Bilişim Sistemine Girme: Bilgisayar sistemlerine izinsiz olarak erişme.
 • Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme: Bilgisayar sistemlerine zarar verme, veri kaybına neden olma veya verileri değiştirme.
 • Görevi Kötüye Kullanma: Bir görevi kötüye kullanarak haksız avantaj elde etme.
 • Görevi Yaptırmamak İçin Direnme: Kamu görevlisinin yasal görevini yerine getirmesini engelleme.
 • İftira: Gerçek olmayan suçlamalarda bulunma, bir kişiyi haksız yere suçlama.
 • Suç Üstlenme: Gerçekte işlenmemiş bir suçu üstlenme.
 • Suç Uydurma: Gerçek olmayan bir suç senaryosu oluşturma ve bu senaryoyu yayma.
 • Yalan Tanıklık: Mahkemede veya başka bir yargı merciinde gerçek dışı tanıklık yapma.
 • Suçu Bildirmeme: İşlenmiş bir suçu yetkililere bildirmeme.
 • Cumhurbaşkanına Hakaret: Cumhurbaşkanına karşı hakaret içeren ifadeler kullanma.

 

Adıyaman Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

 • Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis, Müebbet Hapis ve On Yıldan Fazla Hapis Cezalarını Gerektiren Tüm Suçlara İlişkin Davalara Bakma Görevi: Üst sınırı 10 yıldan fazla olan suçlara ait davaların ağır ceza mahkemelerinde görülme görevi.
 • Soykırım: Belirli bir etnik, dini veya milli grubun tümünü veya bir kısmını ortadan kaldırmaya yönelik planlı ve sistematik eylemler.
 • İnsanlığa Karşı Suçlar: İnsanlığa karşı işlenen ciddi suçlar, soykırım, savaş suçları ve insanlık suçları.
 • Örgüt: Bir grup insanın belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmesi ve organizasyon oluşturması.
 • Kasten Öldürme: Bilerek ve isteyerek bir kişiyi öldürme eylemi.
 • Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi: Kasten öldürme eyleminin, ihmalkarlık sonucu gerçekleşmesi durumu.
 • İşkence: Bir kişiye acı veya ıstırap verme amacıyla sistematik olarak uygulanan şiddet.
 • Cinsel Saldırı: Cinsel istismar veya şiddet içeren saldırı.
 • Çocukların Cinsel İstismarı: Cinsel içerikli istismar eylemleriyle çocuklara zarar verme.
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki: Yasal yaşın altındaki bireylerle cinsel ilişkiye girmek.
 • Yağma: Zorla veya tehdit kullanarak mal elde etme eylemi.
 • Niteliği Dolandırıcılık: Yüksek düzeyde planlama ve hile kullanarak dolandırıcılık.
 • Hileli İflas: İflas sürecini hileli bir şekilde manipüle etme.
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti: Uyuşturucu veya uyarıcı madde üretme, satma veya ticaretini yapma.
 • Parada Sahtecilik: Sahte para üretme veya kullanma.
 • Rüşvet: Karşılığında bir hizmet veya avantaj sağlamak amacıyla bir kişiye para veya mal verme.
 • Zimmet: Görevli bir kişinin görevi sırasında elde ettiği malı haksız bir şekilde ele geçirme.
 • İrtikap: Görevi sırasında elde ettiği malı haksız bir şekilde ele geçirme.
 • Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama: Devletin sembollerine veya egemenlik alametlerine hakaret.
 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar: Anayasa düzenine karşı işlenen suçlar.
 • Milli Savunmaya Karşı Suçlar: Milli savunma sistemine karşı işlenen suçlar.
 • Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk: Devlet sırlarını ifşa etme veya casusluk yapma suçları.
 • 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçlar: Terörle mücadele yasasına tabi suçlar, propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçları gibi siyasi nitelikli suçlar.