İş Mahkemeleri

 • Belirsiz Alacak Davaları
  31/10/2023

  Belirsiz Alacak Davaları

  Belirsiz alacak davaları, Türk hukuk sisteminde önemli bir yere sahip olan ve hak arama hürriyetini destekleyen bir dava türüdür. ...

  Devamını Oku
 • İşçi Avukatı - Kıdem Tazminatının Şartları
  31/10/2023

  İşçi Avukatı - Kıdem Tazminatının Şartları

  İş Hukuku Avukatı, işçi avukatı, kıdem tazminatı avukatı gibi kavramların nelerden ibaret olduğu hakkında bilgiler...

  Devamını Oku
 • İş Mahkemesi Davaları
  25/11/2023

  İş Mahkemesi Davaları

  İş mahkemeleri, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca belirlenen görevleri çerçevesinde işverenler ile işçiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkları çözme sorumluluğuna sahiptir. ...

  Devamını Oku
 • Hakemin Reddi Davaları
  25/12/2023

  Hakemin Reddi Davaları

  Hakem, bir uyuşmazlığın tarafsız ve bağımsız bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlayan kişidir. Hakemler, tarafların anlaşmaları ile atanır veya mahkeme tarafından görevlendirilir....

  Devamını Oku
 • İşe İade Davası
  25/12/2023

  İşe İade Davası

  İşe iade davası, bir işveren tarafından sona erdirilen iş sözleşmesinin geçerli bir sebebe dayanmadığını düşünen işçinin başvurduğu bir hukuki süreçtir. Bu dava, iş güvencesi kapsamında işçinin işe geri dönüşünü talep etmesini içerir. İşten çıkarılan işçi, eğer feshin sebebini geçerli bulmuyorsa ya da hiç belirtilmemişse, işe iade davası açma hakkına sahiptir....

  Devamını Oku