Asliye Hukuk Mahkemeleri

 • Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde görülen davalar
  05/02/2024

  Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde görülen davalar

  Asliye Hukuk Mahkemeleri, geniş bir yelpazede hukuki konulara bakmaktadır. İşte bu mahkemelerin genellikle ele aldığı davalardan bazıları:...

  Devamını Oku
 • İsim Değişikliği Davası
  09/02/2024

  İsim Değişikliği Davası

  İsim veya ad, bireyleri birbirinden ayıran ve kişileri tanımlayan önemli bir unsurdur. Her bireyin bir adının olması, bu adın nüfus kayıtlarına geçirilmesi yasal bir zorunluluktur. Ayrıca, her kişinin adının olması, toplum düzeninin korunması açısından büyük bir öneme sahiptir....

  Devamını Oku
 • Muvazaaya Dayalı Tapu İptali Davaları
  09/02/2024

  Muvazaaya Dayalı Tapu İptali Davaları

  Muvazaaya dayalı tapu iptali davası, borçlunun yaptığı tasarruf işlemlerinin gerçekte hiç yapılmamış olduğunu tespit ettirmeyi hedefler. Bu tür davalarda genellikle muvazaalı, yani hileli işlemler sonucu tapuda yapılan değişiklikler gündeme gelir. Muvazaanın temel amacı, mal kaçırmak veya miras payını manipüle etmek gibi durumları içerebilir....

  Devamını Oku
 • Ecrimisil Davası Nedir?
  14/02/2024

  Ecrimisil Davası Nedir?

  Ecrimisil, taşınmaz malın izni olmaksızın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması durumunda talep edilebilen haksız işgal tazminatıdır. Özel hukuk mevzuatında spesifik bir düzenleme olmamakla birlikte, Yargıtay içtihatları ecrimisil kavramını şekillendirmiştir. Yargıtay'ın İçtihadı Birleştirme Kararları, ecrimisilin haksız fiil kaynaklı bir tazminat olduğunu ve kötü niyetli haksız zilyedin iade yükümlülüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır....

  Devamını Oku
 • Geçit Hakkı Davası
  14/02/2024

  Geçit Hakkı Davası

  Geçit hakkı davası, Türk Medeni Kanunu'nun 747. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir ve taşınmaz mal sahiplerine, genel yola ulaşım için gerekli geçidi olmayan durumlarında, bu hakkı komşularından talep etme imkanı tanır....

  Devamını Oku